Privacyverklaring

 

Zoals u in onderstaande privacyverklaring kan lezen is Femm verloskundigen verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid uw privacy te beschermen. Hieronder kunt u terugvinden waarom wij uw gegevens verzamelen. 

 

  • Wij verzamelen uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u de persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt hebt. Wij slaan deze gegevens op en gebruiken deze zodat wij de juiste zorg aan u kunnen verlenen, u te kunnen bellen of mailen of uw vraag te beantwoorden die u via de website stelt.
  • Wij gebruiken technische en functionele cookies. De cookies hebben een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
  • Wij werken op basis van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. (WGBO) Dit betekend dat wij uw gegevens niet langer bewaren en verwerken dan strikt noodzakelijk is maar wij ons houden aan de bewaarverplichting van de WGBO.
  • Wij zullen uw gegevens niet verkopen aan derden. Wij zullen uw gegevens alleen doorgeven aan derden voor levering van zorg en vragen hier vooraf toestemming voor indien nodig. Indien wij samenwerken met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat uw gegevens beveiligd en vertrouwelijk worden behandeld.
  • U heeft het recht uw gegevens in te zien, een verzoek tot corrigeren of verwijdering in te dienen. Uw geeft tevens het recht uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken.  
  • U mag een verzoek indienen om uw gegevens naar u of een andere, door u uitgekozen, organisatie te sturen.
  • U zal bericht ontvangen indien er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens. Wij beschermen uw gegevens en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies of ongewenste toegang te voorkomen. Indien u het idee heeft dat uw gegevens niet afdoende beveiligd zijn, neem dan contact met ons op.

 

Wij behouden het recht het privacy beleid elk moment aan te passen. Het huidige privacybeleid is aangepast op: